De moderne accountant is een sterke adviseur

Waar voorheen accountants een administratieve functie vervulden, is er tegenwoordig meer nodig voor een goede dienstverlening. Veel ondernemers hebben meer de behoefte gekregen om een sterke adviseur naast zich te hebben. Avydo herkent dit probleem en pakt dit aan. Hierdoor is Avydo voor u een sterke partner in de bedrijfsvoering.

visie

Visie

Avydo Accountants en Belastingadviseurs is een adviesorganisatie voor het MKB op het gebied van accountancy, belastingadvies en loonadministratie.

Avydo is in juli 2006 opgericht door René Duijkers en Eric Verbaandert. Avydo stelt zich ten doel een sterke vertrouwensband aan te gaan, wat de basis is voor een succesvolle samenwerking.

Avydo heeft voldoende ervaring en kennis in huis om ondernemers bij te staan. Ook, misschien wel juist in deze economisch mindere tijd moet u als ondernemer terug kunnen vallen op het vakmanschap van uw accountant. Avydo stelt dat men dezelfde kwaliteit kan bieden als grotere accountantskantoren. Daar staat als kleiner kantoor een gunstigere prijsstelling tegenover.

Als ondernemer/accountant weet Avydo zelf goed wat er binnen een onderneming kan spelen. Daarom mag u advies verwachten vanuit een ondernemerspositie. Met 10 enthousiaste en ervaren medewerkers is Avydo meer dan een accountant. Avydo is een betrouwbare partner in ondernemerschap.

Beoordeeld door NBA

logo nivra

In  december 2017 heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een kwaliteitstoetsing verricht bij Avydo. De zeer ervaren accountants/toetsers van andere accountantskantoren hebben een onderzoek ingesteld naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen Avydo.

Uiteindelijk concludeerden de onderzoekers dat Avydo aan de hoge kwaliteitseisen van de Wet op het accountantsberoep voldoet. Medeoprichter René Duijkers in een eerste reactie: “Dit is een waardevolle bevestiging van de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast biedt het ruimte voor nieuwe uitdagingen”.